ช่วยเหลือ

การจัดการบัญชี ช่วยเหลือ

Opting Out of Non-Promotional Emails

We occasionally email customers to notify them of changes to their accounts. We also email surveys to find out what customers think about their experiences after working with Customer Support.

If you don't want to receive these email messages, you can unsubscribe from them.

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. Click this icon in the upper-right corner:
  click person icon
 3. Click Account Settings.
  click account settings
 4. Click Contact Preferences.
 5. In the Email section, click Edit.
 6. Make sure that the check boxes for Account Summary and Updates and Promotional Offers and Surveys are not selected.
 7. Click Save Changes.

Next steps

 • If you have multiple GoDaddy accounts, repeat these steps for each account.

More info

 • Even if you opt out of non-promotional email, you'll continue to receive critical notifications and updates related to your account and products (for example, when a product subscription will expire soon).

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ