ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Options to migrate my website

Website Builder v6 has grown outdated, so we're encouraging v6 customers to move to our latest version of Website Builder. It uses more advanced technology, can help improve your rank in search results, and makes your site look more appealing.

When you’re ready to make the move, we’re here to answer your questions and go over your options.
Call us 24/7 at (480) 505-8877.

What are your options?

We offer several options to make the transition as easy as possible. All require migrating your v6 content to a new website.

Option 1: We do it for you

Our Website Makeover service rebuilds your site for you, converting it to Website Builder with minimal work by you. You can keep your old design or have us create a fresh one.

For a more hands-on, personalized service, consider our Website Design service. Our team can rebuild your website using the current version of Website Builder or even Managed WordPress.

Option 2: We do it with you

Our Expert Services team offers a Get Started consultation package to help you get up and running quickly.

Option 3: You can do it yourself

You can upgrade within Website Builder v6 simply by clicking Upgrade Now and then choosing from one of the current Website Builder's many themes. Once you've done that, manually copy content from your old site to your new one.

You also can rebuild your site using Managed WordPress.

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ