ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Organizing Gallery Items

In Website Builder, you can change the order in which your media displays in galleries, move them to other galleries, tag them with keywords or phrases, or delete them. To rearrange media, you must sort them alphabetically, by date, or drag them to a new location on the Organize page. For more information about moving or deleting media, see Moving Photos Between Photo Galleries or Deleting Photos From Photo Galleries.

To Rearrange Media

  1. Log in to your Account Manager.
  2. Click Website Builder.
  3. In your Website Builder Account list, click Manage next to the account you want to modify.
  4. Go to Photos and Videos, and then click the gallery that contains the media you want to move.
  5. Click Manage.
  6. Click Organize.
  7. Drag the media you want to the new location in the gallery or Apply an action from the Organize by list.
  8. Click Save.

    Note: You can click Cancel to restore the photos to their original order for this session.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ