ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Outlook 2007: การกำหนดค่าอีเมลเวิร์คสเปซ

บทความนี้เขียนขึ้นสำหรับอีเมลเวิร์คสเปซโดยเฉพาะเท่านั้น สำหรับขั้นตอนทางอีเมลของ Office 365 ดูที่ Outlook กำหนดค่าอีเมล

การกำหนดค่า Outlook นั้นค่อนข้างรวดเร็ว แม้ดูเหมือนว่าจะมีข้อมูลจำนวนมาก แต่คุณต้องการเวลาเพียงแค่ 5 นาทีเท่านั้นในการทำให้ใช้งานอีเมลได้ใน Outlook 2007

ก่อนที่คุณจะเริ่ม: ในการตั้งค่า Outlook ด้วยอีเมลของคุณ คุณต้องทราบ POP หรือ IMAP Email Server Settings (การตั้งค่าอีเมลเซิร์ฟเวอร์) และพอร์ต หากต้องการดูข้อมูลดังกล่าว ให้ไปที่ Email Setup Center (ศูนย์การตั้งค่าอีเมล) แล้วจดข้อมูลที่แสดงใต้ Email Server Settings (การตั้งค่าอีเมลเซิร์ฟเวอร์)

เนื่องจากเป็นขั้นตอนแก้ไขปัญหา คุณต้องมีรีเลย์ SMTP ที่เปิดใช้งานสำหรับบัญชีของคุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ การบริหาร SMTP รีเลย์ของบัญชีอีเมลของคุณ

การกำหนดค่าอีเมลใน Outlook 2007

ในการกำหนดค่าบัญชีด้วยตัวเอง เพียงแค่ทำตามขั้นตอนด้านล่าง

ในการตั้งค่าอีเมลใน Outlook 2007

 1. เปิด Microsoft Outlook 2007 จากเมนู Tools (เครื่องมือ) ให้คลิก Account Settings (การตั้งค่าบัญชี)
 2. คลิก New (ใหม่)
 3. เลือก Microsoft Exchange, POP3, IMAP หรือ HTTP แล้วคลิก Next (ต่อไป)
 4. ใส่ข้อมูล ชื่อของคุณ ที่อยู่อีเมล รหัสผ่าน และรหัสผ่าน
 5. ที่ด้านล่าง ให้เลือก Manually configure server settings or additional server types (กำหนดการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์หรือประเภทเซิร์ฟเวอร์เพิ่มเติมด้วยตัวเอง) แล้วคลิก Next (ต่อไป)
 6. เลือก Internet E-mail (อินเทอร์เน็ตอีเมล) แล้วคลิก Next (ต่อไป)
 7. เลือก IMAP หรือ POP3 สำหรับ Account Type (ประเภทบัญชี) ใช้การตั้งค่าเหล่านี้สำหรับเซิร์ฟเวอร์ขาเข้าและขาออกของคุณ ขึ้นอยู่กับประเภทของอีเมลที่คุณมี:
  POP3
  เซิร์ฟเวอร์เมลเข้า pop.secureserver.net
  Outgoing mail server (SMTP) smtpout.secureserver.net
  IMAP
  เซิร์ฟเวอร์เมลเข้า imap.secureserver.net
  Outgoing mail server (SMTP) smtpout.secureserver.net
 8. ใส่ Your Name (ชื่อของคุณ) และ E-mail Address (ที่อยู่อีเมล) แบบเต็ม
 9. ใส่ User Name (ชื่อผู้ใช้) (ที่อยู่อีเมลแบบเต็มของคุณ) และ Password (รหัสผ่าน) แล้วเลือก Remember password (จำรหัสผ่าน)
 10. คลิก More Settings (การตั้งค่าเพิ่มเติม)
 11. คลิกแถบ Outgoing Server (เซิร์ฟเวอร์ขาออก) เลือก My outgoing server (SMTP) requires authentication (เซิร์ฟเวอร์ขาออกของฉันต้องการการตรวจสอบความถูกต้อง) และ Use same settings as my incoming server (ใช้การตั้งค่าเดียวกันกับเซิร์ฟเวอร์ขาเข้าของฉัน)
 12. เลือกแถบ Advanced (ขั้นสูง)
 13. ถัดจาก Outgoing Server (SMTP) ให้พิมพ์ 80
 14. ตัวเลือก: หากคุณกำหนดค่าบัญชี POP3 ใต้ Delivery (การจัดส่ง) ให้เลือก Leave a Copy of Messages on the Server (เก็บสำเนาข้อความไว้บนเซิร์ฟเวอร์)
 15. คลิก OK (ตกลง)
 16. คลิก Next (ต่อไป) จากนั้นคลิก Finish ( เสร็จสิ้น)

เท่านั้นเอง ตอนนี้ไปดูอีเมลของคุณ หากคุณไม่เห็นข้อความใดๆ ให้กด F9 บนคีย์บอร์ดของคุณ ในการทำให้แน่ใจว่าคุณสามารถส่งข้อความได้ ให้เขียนอีเมลขึ้นแล้วส่งถึงตัวเอง

การใช้ Outlook Setup Tool (เครื่องมือกำหนดค่า)

เครื่องมือ Microsoft® Outlook® Setup Tool จะกำหนดค่าบัญชีอีเมลของคุณกับ Outlook เพื่อให้เครื่องมือทำงานร่วมกับ Outlook 2007 ได้ คุณต้องมี:

 • อีเมลทางเว็บไซต์ที่โฮสต์ผ่านเรา
 • Outlook ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณและถูกเปิดใช้อย่างน้อยหนึ่งครั้ง
 • หนึ่งในระบบปฏิบัติการต่อไปนี้:
  • Microsoft Windows® XP
  • Windows Vista® 32 bit
  • Windows Vista® 64 bit
  • Windows® 7

ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตบางรายอาจไม่ยอมรับการตั้งค่าปริยายของเครื่องมือ Outlook Setup Tool คุณอาจต้องแก้ไขการตั้งค่าด้วยตัวเอง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่ การแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อกับอีเมลใน Outlook Express

ในการใช้ Outlook Setup Tool (เครื่องมือกำหนดค่า)

 1. ดาวน์โหลดเครื่องมือ Outlook Setup Tool ติดตั้ง แล้วรันเครื่องมือ

  เครื่องมือ Outlook Setup Tool เป็นไฟล์ดำเนินการที่คุณจะต้องบันทึกลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วจากนั้นเรียกใช้งาน

 2. หากสามารถทำได้ ให้เลือกอีเมลไคลเอนท์ที่คุณต้องการจะกำหนดค่า
 3. ใส่ ชื่อของคุณ ส่วนี้จะแสดงในฟิลด์ From ของข้อความอีเมลของคุณ
 4. ใส่ ที่อยู่อีเมล ที่คุณต้องการจะใช้กับบัญชีนี้
 5. ใส่ รหัสผ่านของคุณ
 6. หากคุณต้องการเข้าถึงอีเมลใน เวิร์คสเปซเว็บเมล ให้ืยืนยันว่าได้เลือก "Leave a copy of messages on the server" (เก็บสำเนาข้อความไว้บนเซิร์ฟเวอร์) ไว้
 7. คลิก Set Up Account (กำหนดค่าอีเมล)
 8. คลิก OK (ตกลง)

หากคุณไม่ได้รับข้อความอีเมล หรือคุณไม่สามารถส่งข้อความได้ ดูที่ Outlook 2007: การแก้ไขปัญหา ไม่ต้องกังวล! มีบางสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นในระหว่างกระบวนการกำหนดค่า เราจะช่วยคุณตรวจและแก้ไขให้


เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่คุณ เราจะมอบข้อมูลเกี่ยวกับวิธีใช้ผลิตภัณฑ์บางรายการของบริษัทภายนอก แต่เราจะไม่รับรองหรือสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของบริษัทภายนอกโดยตรง และเราจะไม่รับผิดชอบต่อการทำงานหรือความเสถียรของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เครื่องหมายและโลโก้ของบริษัทอื่นเป็นเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วของเจ้าของเครื่องหมายการค้าและโลโก้ สงวนสิทธิ์ทุกประการ


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ