ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
  • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
  • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

Workspace Email วิธีใช้

Troubleshooting Outlook 2010 and 2013

Use the following information to troubleshoot common issues when setting up email in Outlook. In the meantime, you can always use Workspace webmail to check and send email.

Before trying any troubleshooting steps, please try setting up your email manually, in Outlook:

Step 1: Make sure you can connect to Workspace mail

First, connect to Workspace Mail in your Web browser to make sure you have an account and that your user name and password work. Go to http://email.secureserver.net, and log in.

If you can't log in, double-check that your email account is set up and you have the correct email address and password. You might need to contact the system administrator who set up your account. For more information, see Create my Workspace Email account or Reset a user's Workspace Email password.

Step 2: Double-check your settings

Adding server and account information can be tricky; it's easy to mistype a letter or two. Double-check that you're using the correct incoming and outgoing servers (host names), email address, and password to connect to your email account.

Your server names might also be different than our default setup depending on which type of email plan you have and where you purchased it. See Finding my email program's settings for more information.

Step 3: Reset your password

If you've verified that your password is correct by successfully logging in, but you still can't set up email through Outlook, reset your Workspace Email password. (You can use the same password again.)

After resetting the password, try setting up the email account again.

Step 4: Try different SMTP ports

Typically, SSL and port 465 work most of the time. If you can receive email but can't send any messages in Outlook, double-check that you're using the correct port number.

Sometimes ISPs or network providers block specific ports for security reasons. If the default settings don't work, you can try some alternate ports.

To change your Outlook SMTP port settings

  1. In Microsoft Outlook 2010, click File, and then click Account Settings.
  2. Select the account you want to change and click Change.
  3. Click More Settings... and select the Advanced tab.
  4. Next to Use the following type of encrypted connection, select SSL.
  5. Next to Outgoing Server (SMTP), type 465. Click OK and click Next.
  6. If those settings don't work,repeat steps 1-3 and select None for Use the following type of encrypted connection. Try these other ports for Outgoing server (SMTP): 80, 3535, or 25.
  7. Click OK and Next to see if the other ports will work.

Step 5: Contact customer support

If you've gone through these steps and still can't get your email account to work on your device, please contact customer support. We have access to some additional tools, and there might be an issue with your email account that we can solve.

Note: As a courtesy, we provide information about how to use certain third-party products, but we do not endorse or directly support third-party products and we are not responsible for the functions or reliability of such products. Third-party marks and logos are registered trademarks of their respective owners. All rights reserved.

More Info

ชุมชนที่เกี่ยวข้อง

Beekeeper2016's Avatar
Timing out when trying to access my Office 365 email

2 การตอบกลับ

Last posted almost 5 years ago.

tsomo2000's Avatar
Setting up Email - Outlook 2010 - Manually

1 การตอบกลับ

Last posted over 4 years ago.

fbs's Avatar
how to connect workspace with outlook 2013

1 การตอบกลับ

Last posted over 3 years ago.

WolvTech's Avatar
"The target principal name is incorrect" Outlook 2010 error when sending emails

3 การตอบกลับ

Last posted about 3 years ago.

Pramod2020's Avatar
Email Errors on Outlook 2010 & Mobile setup

5 การตอบกลับ

Last posted over 1 year ago.

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาอยู่ใช่ไหม ค้นหาชุมชน