ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Outlook 2011 for Mac: การตั้งค่าอีเมล

คุณสามารถใช้ Workspace Webmail ในการรับและส่งข้อความอีเมลได้ตลอดเวลา นอกจากนี้ คุณยังสามารถดูอีเมลที่มีไคลเอ็นต์อีเมลได้ด้วย ในการเข้าถึงอีเมลของคุณผ่าน Outlook 2011 for Mac ให้เพิ่มบัญชีที่มีการตั้งค่าตามที่ระบุด้านล่าง แม้ขั้นตอนจริงอาจแตกต่างกันไปในบางเวอร์ชัน แต่คุณก็ยังสามารถใช้การตั้งค่าที่แสดงในที่นี้เพื่อตั้งค่า Outlook เวอร์ชันอื่นๆ ได้เช่นกัน

ก่อนที่คุณจะเริ่ม: ในการตั้งค่า Outlook กับอีเมลของคุณ คุณจำเป็นต้องทราบพอร์ตและการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์อีเมล POP หรือ IMAP ของคุณ หากต้องการดูข้อมูลดังกล่าว ให้ไปที่ Email Setup Center (ศูนย์การตั้งค่าอีเมล) แล้วจดข้อมูลที่แสดงใต้ Email Server Settings (การตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์อีเมล)

ในการใช้ Outlook 2011 for Mac กับอีเมลของคุณ

 1. คลิกที่ Tools (เครื่องมือ) และจากนั้น คลิกที่ Accounts (บัญชี)
 2. คลิกที่ E-mail Account (บัญชีอีเมล)
 3. ในฟิลด์ E-mail Address (ที่อยู่อีเมล) ให้ป้อนที่อยู่อีเมลแบบเต็มของคุณ
 4. ในฟิลด์ Password (รหัสผ่าน) ให้ป้อนรหัสผ่านสำหรับอีเมลของคุณ
 5. ในฟิลด์ User name (ชื่อผู้ใช้) ให้ป้อนที่อยู่อีเมลแบบเต็มของคุณ
 6. เลือกประเภทเซิร์ฟเวอร์ของคุณแล้วป้อนเซิร์ฟเวอร์ POP หรือ IMAP ขาเข้า ซึ่งเป็นข้อมูลที่คุณได้บันทึกไว้จาก Workspace Webmail
 7. ป้อนพอร์ตเซิร์ฟเวอร์ขาเข้า:
  IMAP
  มี SSL 993
  ไม่มี SSL 143
  POP
  มี SSL 995
  ไม่มี SSL 110

  หมายเหตุ: คลิกที่ Override default port (แทนที่พอร์ตดีฟอลต์) เพื่อเปลี่ยนพอร์ตดีฟอลต์

 8. เลือก Use SSL to connect (ใช้ SSL เพื่อเชื่อมต่อ) หากคุณกำลังใช้พอร์ตที่มี SSL
 9. เลือกประเภทเซิร์ฟเวอร์ของคุณแล้วป้อนเซิร์ฟเวอร์ POP หรือ IMAP ขาออก ซึ่งเป็นข้อมูลที่คุณได้บันทึกไว้จาก Workspace Webmail
 10. ป้อนพอร์ตเซิร์ฟเวอร์ขาออก:
  SMTP
  มี SSL 465
  ไม่มี SSL 25, 80, 3535

  หมายเหตุ: คลิกที่ Override default port (แทนที่พอร์ตดีฟอลต์) เพื่อเปลี่ยนพอร์ตดีฟอลต์

 11. เลือก Use SSL to connect (ใช้ SSL เพื่อเชื่อมต่อ) หากคุณกำลังใช้พอร์ตที่มี SSL
 12. คลิกที่ Add Account (เพิ่มบัญชี)
 13. คลิกที่ More Options (ตัวเลือกเพิ่มเติม)
 14. จากเมนู Authentication (การรับรองความถูกต้อง) ให้เลือก Use Incoming Server Info (ใช้ข้อมูลเซิร์ฟเวอร์ขาเข้า)
 15. คลิก ตกลง

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่คุณ เราจะมอบข้อมูลเกี่ยวกับวิธีใช้ผลิตภัณฑ์บางรายการของบริษัทภายนอก แต่เราจะไม่รับรองหรือสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของบริษัทภายนอกโดยตรง และเราจะไม่รับผิดชอบต่อการทำงานหรือความเสถียรของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว Outlook คือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนของ Microsoft Corporation ในสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอื่นๆ สงวนลิขสิทธิ์


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ