ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Outlook 2013: การกำหนดค่าอีเมลเวิร์คสเปซ

บทความนี้เขียนขึ้นสำหรับอีเมลเวิร์คสเปซโดยเฉพาะเท่านั้น สำหรับขั้นตอนทางอีเมลของ Office 365 ดูที่ Outlook กำหนดค่าอีเมล

คุณต้องการจะกำหนดค่าอีเมลโดยใช้ Outlook® 2013 ไม่มีปัญหา! เราควรจัดการให้อีเมลของคุณใช้งานใน Outlook 2013 ได้ในราวๆ 5 นาที กระบวนการเหล่านี้จะใช้ได้กับลูกค้าส่วนใหญ่ของเรา แต่บางครั้งคุณอาจต้องทำการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย ขึ้นอยู่กับสถานที่ที่คุณอยู่และ ISP ที่คุณใช้

หากคุณทำตามขั้นตอนด้านล่าง และคุณไม่สามารถรับหรือส่งอีเมลได้ โปรดดูที่ Outlook 2010 และ 2013: อีเมลการแก้ไขปัญหา สำหรับความช่วยเหลือ

ก่อนที่คุณจะเริ่ม: ในการตั้งค่า Outlook กับอีเมลของคุณ คุณจำเป็นต้องทราบพอร์ตและการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์อีเมล POP หรือ IMAP ของคุณ ในการหาการตั้งค่าเหล่านี้ ไปที่ ศูนย์การตั้งค่าอีเมล และเขียนข้อมูลที่แสดงภายใต้การตั้งค่าอีเมลเซิร์ฟเวอร์

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องวิธีการกำหนดค่าบัญชีอินเทอร์เน็ตอีเมล โปรดอ่านบทความสนับสนุนของ Microsoft ในเรื่องนี้ ที่นี่

การใช้ Outlook 2013 ใน Windows

ในการกำหนดค่าบัญชีอีเมลของคุณด้วยตัวเองโดยใช้ Outlook 2013 ใน Windows ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

ในการตั้งค่าอีเมลโดยใช้ Outlook 2013 ใน Windows

 1. เปิด Microsoft Outlook 2013
  • หากโปรแกรม Microsoft Outlook Startup Wizard ปรากฏขึ้น ใน Wizard ให้คลิก Next (ต่อไป) แล้วที่หน้า E-mail Accounts (บัญชีอีเมล) ให้คลิก Next (ต่อไป)
  • หากโปรแกรม Microsoft Outlook Startup Wizard ไม่ปรากฏขึ้น ในแถบเครื่องมือ Outlook ให้ไปที่แถบ File (ไฟล์) แล้วคลิก Add Account (เพิ่มบัญชี)
 2. ที่หน้า Add Account (เพิ่มบัญชี) ให้คลิก Manual setup or additional server types (กำหนดค่าเองหรือประเภทเซิร์ฟเวอร์เพิ่มเติม) แล้วคลิก Next (ต่อไป)
 3. ที่หน้า Choose Service (เลือกบริการ) ให้เลือก POP หรือ IMAP แล้วคลิก Next (ต่อไป)
 4. ในพิลด์ Your Name (ชื่อของคุณ) ให้ใส่ชื่อที่คุณต้องการจะแสดงให้แก่ผู้รับเมื่อส่งอีเมลจากบัญชีนี้
 5. ในฟิลด์ E-mail Address (ที่อยู่อีเมล) ให้ใส่ที่อยู่อีเมลของคุณ
 6. ในส่วน Server Information (ข้อมูลเซิร์ฟเวอร์) สำหรับ Account Type (ประเภทบัญชี) ให้เลือก IMAP หรือ POP3
 7. ใช้การตั้งค่าต่อไปนี้สำหรับเซิร์ฟเวอร์ขาเข้าและขาออกของคุณตามประเภทบัญชีที่คุณได้เลือกไว้:
  POP3
  เซิร์ฟเวอร์เมลเข้า pop.secureserver.net
  Outgoing mail server (SMTP) smtpout.secureserver.net
  IMAP
  เซิร์ฟเวอร์เมลเข้า imap.secureserver.net
  Outgoing mail server (SMTP) smtpout.secureserver.net
 8. ในส่วน Logon Information (ข้อมูลล็อกอิน) ในฟิลด์ User Name (ชื่อผู้ใช้) ให้ใส่ที่อยู่อีเมลของคุณ
 9. ในฟิลด์ Password (รหัสผ่าน) ให้ใส่รหัสผ่านของคุณ
 10. ตัวเลือก: หากคุณต้องการให้ Outlook จำรหัสผ่านของคุณ ให้ใช้กล่องทำเครื่องหมายเพื่อเลือก Remember password (จำรหัสผ่าน)
 11. ที่ด้านล่างของหน้า ให้คลิก More Settings (การตั้งค่าเพิ่มเติม)
 12. ในกล่องข้อความ Internet E-Mail Settings (การตั้งค่าอินเทอร์เน็ตอีเมล) ที่แถบ Outgoing Server (เซิร์ฟเวอร์ขาออก) ให้เลือก My outgoing server (SMTP) requires authentication (เซิร์ฟเวอร์ขาออกต้องการการตรวจสอบความถูกต้อง)
 13. ที่แถบ Advanced (ขั้นสูง) สำหรับ Incoming server port (พอร์ตเเซิร์ฟเวอร์ขาเข้า) Outlook 2013 ควรกำหนดค่าปริยายดังต่อไปนี้:
  POP3
  Incoming server port (พอร์ตเซิร์ฟเวอร์ขาเข้า) 110
  Outgoing server port (พอร์ตเซิร์ฟเวอร์ขาออก) 25 หรือ 80
  IMAP
  Incoming server port (พอร์ตเซิร์ฟเวอร์ขาเข้า) 143
  Outgoing server port (พอร์ตเซิร์ฟเวอร์ขาออก) 25 หรือ 80
 14. ที่หน้า Add New Account (เพิ่มบัญชีใหม่) ให้คลิก Next (ต่อไป)
 15. Outlook จะทดสอบบัญชีของคุณ เมื่อทดสอบเสร็จ ให้คลิก Close (ปิด) เพื่อออกจากกล่องข้อความ Test Account Settings (ทดสอบการตั้งค่าบัญชี)
 16. ที่หน้า Congratulations (ขอแสดงความยินดี) ให้คลิก Finish (เสร็จสิ้น)

เท่านั้นเอง หากทุกสิ่งทุกอย่างทำงานได้อย่างถูกต้อง คุณควรเห็นข้อความอีเมลในกล่องขาเข้าของ Outlook หากคุณไม่เห็น ให้กดคีย์ F9 บนคีย์บอร์ดของคุณเพื่อรับข้อความ

การใช้ Outlook Setup Tool (เครื่องมือกำหนดค่า)

เครื่องมือ Microsoft® Outlook® Setup Tool จะกำหนดค่าบัญชีอีเมลของคุณกับ Outlook เพื่อให้เครื่องมือทำงานได้ เราต้องเป็นผู้โฮสต์อีเมลของคุณ คุณต้องมี Outlook ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณ และคุณต้องเปิดใช้ Outlook อย่างน้อยหนึ่งครั้ง

ในการใช้ Outlook Setup Tool (เครื่องมือกำหนดค่า)

 1. ดาวน์โหลดเครื่องมือ Outlook Setup Tool ติดตั้ง แล้วรันเครื่องมือ

  เครื่องมือ Outlook Setup Tool เป็นไฟล์ดำเนินการที่คุณจะต้องบันทึกลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วจากนั้นเรียกใช้งาน

 2. หากสามารถทำได้ ให้เลือกอีเมลไคลเอนท์ที่คุณต้องการจะกำหนดค่า
 3. ใส่ ชื่อของคุณ ส่วนี้จะแสดงในฟิลด์ From ของข้อความอีเมลของคุณ
 4. ใส่ ที่อยู่อีเมล ที่คุณต้องการจะใช้กับบัญชีนี้
 5. ใส่ รหัสผ่านของคุณ
 6. หากคุณต้องการเข้าถึงอีเมลใน อีเมลทางเว็บไซต์ ให้ืยืนยันว่าได้เลือก Leave a copy of messages on the server (เก็บสำเนาข้อความไว้บนเซิร์ฟเวอร์) ไว้
 7. คลิก Set Up Account (กำหนดค่าอีเมล)
 8. คลิก OK (ตกลง)

ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตบางรายอาจไม่ยอมรับการตั้งค่าปริยายของเครื่องมือ Outlook Setup Tool คุณอาจต้องแก้ไขการตั้งค่าด้วยตัวเอง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่ การแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อกับอีเมลใน Outlook Express

เครื่องมือ Outlook Setup Tool จะสนับสนุนรายการต่อไปนี้:

อีเมลแอพพลิเคชัน

 • Outlook® Express 6
 • Windows® Mail
 • Outlook® 2003
 • Outlook® 2007
 • Outlook® 2010
 • Outlook® 2013

ระบบปฏิบัติการ

 • Microsoft Windows® XP
 • Windows Vista® 32 bit
 • Windows Vista® 64 bit
 • Windows® 7

หากคุณไม่ได้รับข้อความอีเมล หรือคุณไม่สามารถส่งข้อความได้ ดูที่ Outlook 2010 และ 2013: อีเมลการแก้ไขปัญหา ไม่ต้องกังวล! มีบางสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นในระหว่างกระบวนการกำหนดค่า เราจะช่วยคุณตรวจและแก้ไขให้


เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่คุณ เราจะมอบข้อมูลเกี่ยวกับวิธีใช้ผลิตภัณฑ์บางรายการของบริษัทภายนอก แต่เราจะไม่รับรองหรือสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของบริษัทภายนอกโดยตรง และเราจะไม่รับผิดชอบต่อการทำงานหรือความเสถียรของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เครื่องหมายและโลโก้ของบริษัทอื่นเป็นเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วของเจ้าของเครื่องหมายการค้าและโลโก้ สงวนสิทธิ์ทุกประการ


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ