ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

เพิ่มบัญชีอีเมลไปยัง Outlook 2016 (Windows) ด้วยตนเอง

เรียนรู้วิธีกำหนดการตั้งค่าบัญชีอีเมลเวิร์คสเปซใน Outlook 2016 (Windows) ด้วยตนเองหากเครื่องมือตรวจหาบัญชีไม่สามารถทำงานได้ (ตั้งค่าอีเมลโดยใช้เครื่องมือค้นหาอัตโนมัติ)

 1. ในหน้าจอ การตั้งค่าบัญชี Pop และ IMAP ให้ยืนยันหรืออัปเดตรายละเอียดการตั้งค่า:
  ช่อง สิ่งที่ต้องใส่...
  รหัสผ่าน รหัสผ่านที่อยู่อีเมลเวิร์คสเปซ
  ชื่อผู้ใช้ ที่อยู่อีเมลเวิร์คสเปซ
  ประเภท เลือก POP หรือ IMAP
  เซิร์ฟเวอร์ขาเข้า ป้อน pop.secureserver.net หรือ imap.secureserver.net
  เซิร์ฟเวอร์ขาออก ป้อน smtpout.secureserver.net
 2. คลิก การตั้งค่าอื่นๆ
  คลิก “การตั้งค่าอื่นๆ”
 3. คลิก เซิร์ฟเวอร์ขาออก
 4. เลือก เซิร์ฟเวอร์ขาออกของฉัน (SMTP) ต้องมีการรับรองความถูกต้อง
  เลือกตัวเลือกการรับรองความถูกต้อง
 5. คลิก ขั้นสูง
  คลิก “ขั้นสูง”
 6. ใต้ หมายเลขพอร์ตเซิร์ฟเวอร์ ป้อนการตั้งค่า เซิร์ฟเวอร์ขาเข้า (IMAP) และ เซิร์ฟเวอร์ขาออก (SMTP):
  ช่อง สิ่งที่ต้องใส่... ประเภทการเข้ารหัส
  เซิร์ฟเวอร์ขาเข้า (POP) 995 SSL
  เซิร์ฟเวอร์ขาเข้า (IMAP) 993 SSL
  เซิร์ฟเวอร์ขาออก (SMTP) 465, 587 SSL
 7. คลิกตกลง
  คลิก “ตกลง” เพื่อป้อนข้อมูลเซิร์ฟเวอร์และพอร์ต
 8. คลิก ถัดไป เพื่อตั้งค่าอีเมลให้เสร็จ หน้าถัดไปควรแสดงเครื่องหมายถูกสีเขียวเพราะทำตามขั้นตอนการกำหนดค่าเสร็จแล้ว
 9. หากต้องการดูว่าอีเมลตั้งค่าถูกต้องหรือไม่ ให้ส่งข้อความอีเมลทดสอบจากเว็บเมล พอได้รับข้อความแล้ว ให้ตอบกลับจาก Outlook เพื่อทดสอบการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ขาออก

  หมายเหตุ: หาก Outlook 2016 ยังคงยืนยันข้อมูลบัญชีของคุณไม่ได้ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้า

ข้อมูลเพิ่มเติม

หมายเหตุ: เพื่ออำนวยความสะดวก เราให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นบางรายการ แต่เราไม่รับรองหรือให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นโดยตรง และไม่รับผิดชอบต่อฟังก์ชันการทำงานหรือความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว สัญลักษณ์และโลโก้ของบริษัทอื่นเป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของเจ้าของสัญลักษณ์และโลโก้นั้นๆ สงวนลิขสิทธิ์


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ