ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Outlook app on Android: Set up email

This article is specific to Workspace Email only. For Office 365 Email instructions, see Set up my Office 365 email on my Android Outlook app

To access your Workspace email from your Android phone, use the Outlook app. The Outlook app is compatible with Android phones and tablets running Android 4.0 and above.

 1. Download the Outlook app.
 2. Tap Install and Accept.
  Click Install on Outlook app in Play Store.
 3. Tap Open.
  Click open on Outlook app in Play Store.
 4. Tap Get started.
  Click Get Started.
 5. Tap IMAP.
  Click IMAP.
 6. Enter the following details:
  • Display Name: Enter whatever you want to show as the email sender. This may be your name, or your business name.
  • Email Address: Use your Workspace email address.
  • Password: Use your Workspace email password.
  • Description: Enter a description for this email account. This only shows to you.

  Enter email address details.
 7. Tap Next.
  Click Next.

That's it. You're done! You should see your inbox in the app, and be able to send and receive email.

Next step


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ