ช่วยเหลือ

Office 365 จาก GoDaddy ช่วยเหลือ

Outlook: Errors when opening

If you are having trouble opening Outlook, while using Office 365 from GoDaddy, find your specific error below to fix it:

If Try this
You see the error: The action cannot be completed. The connection to Microsoft Exchange is unavailable. Outlook must be online or connected to complete this action. These Outlook troubleshooting steps.
You see the error: An encrypted connection to the server could not be established... Clear your Windows Credential Manager.
You see the error: Cannot start Microsoft Outlook. Cannot open the Outlook window. The set of folders cannot be opened. The operation failed. Check out this solution from Microsoft.

If you are not seeing one of the error messages above, try these steps for general Outlook troubleshooting.

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ