ช่วยเหลือ

Office 365 จาก GoDaddy ช่วยเหลือ

Outlook for Mac isn't accepting my password

You attempt to sign in to Outlook for Mac, and even though you've entered the correct password, Outlook for Mac doesn't accept it and continues to prompt you for your password.

There are two situations where this can occur. Use the table below to determine which resolution is right for you.

Situation Resolution
Your macOS user account password has recently been reset. That password might not match the password of your login keychain. Either, create a new login keychain or update it with your new password.
You've installed the most recent macOS update (release in December, 2016.) Attempt to repair the Outlook client configuration files that may have become corrupted.

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ