ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
 • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
 • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

Microsoft 365 from GoDaddy วิธีใช้

Outlook for Mac isn't accepting my password

You attempt to sign in to Outlook for Mac, and even though you've entered the correct password, Outlook doesn't accept it and continues to ask for your password. Here are two possible solutions:

Your macOS password was reset

If your macOS user account password was recently reset, it might not match the password of your login keychain. To fix this, see this article from Apple to create a new login keychain or update it with your new password.

Your Mac was recently updated

If you've installed the most recent macOS update, Outlook for Mac might stop accepting your password, which used to work just fine. To fix this, remove the Outlook client configuration files that were corrupted.

 1. Close Outlook for Mac.
 2. In your Applications folder, find and open Keychain Access. It may be in the Utilities folder.
 3. On the left sidebar, under Keychains, select login.
 4. Under Category, select All Items.
 5. In the upper-right, search Exchange.
 6. Select all the results, right-click (or two-finger click), and select Delete (all) items.
 7. Repeat steps 5 and 6, searching for Office, making sure to delete all the results.
 8. Repeat steps 5 and 6 again, searching for ADAL, making sure to delete all the results.
 9. Open Outlook for Mac.
 10. Enter your password in the prompt, and complete 2-factor authentication if asked.

Related step

 • If Outlook still won't accept your password, create a new macOS user, and try to use Outlook with that profile instead.

More info