ช่วยเหลือ

Office 365 จาก GoDaddy ช่วยเหลือ

Outlook for PC: Add an email signature

With Office 365 from GoDaddy, you can create email signatures in Outlook, on your PC, that are automatically added to the end of your emails.

  1. Launch Outlook on your PC.
  2. Go to the Home tab, and then click New Email.
  3. Click Options.
  4. Go to the Message tab.
  5. Click Signatures, and then click Signatures...
  6. Select the Email Signature tab, and then click New.
  7. Enter a name for the signature, and then click OK.
  8. Enter the signature you want to use, and then click OK.

Next step

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ