ช่วยเหลือ

Office 365 จาก GoDaddy ช่วยเหลือ

Outlook (PC): Clear the Windows Credential Manager

If you're having issues opening Outlook and are using an Office 365 account, your issue might be improperly-formatted credentials stored in Windows Credential Manager. Here's how to remove them:

 1. Close Microsoft Outlook.
 2. From the Start menu, select Control Panel.
 3. Click User Accounts.
 4. Click Credential Manager.
 5. In the Windows Credentials and Generic Credentials section, remove any stored credentials referencing the Office 365 or ms.outlook email addresses:
  1. Click (Details).
  2. Click Remove from vault.
  3. Click Yes on the warning box.
  4. Repeat these steps until you remove all of the credentials associated with your email address.
 6. Close the Control Panel window.
 7. Launch Outlook.

Next step

Restart Outlook, and you will be prompted for sign in credentials for each address you have configured in the profile.

If you continue to have trouble, see Outlook error: The action cannot be completed.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ