ช่วยเหลือ

Microsoft 365 จาก GoDaddy ช่วยเหลือ

Outlook profiles

A profile in Outlook contains your email addresses, contacts, calendars, and preferences. You can have multiple addresses within one profile, or you can use your profiles to separate your different inboxes.

Note: Outlook 2010, and later versions, let you have multiple exchange addresses in a single profile.

Think of Outlook profiles like different user logins on a single computer. Each user has a desktop, different applications, and their own files and folders. Similarly, each Outlook profile has its own setup, and data.

Note: You can't switch Outlook profiles while Outlook is running.

Outlook will start with the default profile. You can set Outlook to prompt you for a profile when it starts.

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ