ช่วยเหลือ

Office 365 จาก GoDaddy ช่วยเหลือ

Outlook: Troubleshooting

There are some common issues you could face when using Outlook with Office 365. Identify your problem area below:

Issue Try this...
Can't open Outlook Diagnose your error message to fix
Can't setup Outlook 2010 You must patch Outlook before using Office 365
Can't send email on Windows 10 Try this solution from Microsoft
Can't use autodiscover or setup wizards Try manually setting up Outlook. This will not work with Office 2016, or if you are using a Mac.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ