ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Outlook (Windows): Manually add autodiscover SRV record

If you want to use Microsoft© Outlook on a Windows PC with your Workspace email, you can add an autodiscover SRV (Service) record to your domain zone files. This allows you to set up Outlook with only your email address and password.

Note: If your domain is registered in the same account as your email, just turn on Outlook Easy Setup, to have this done automatically.

 1. Log in to the account where your domain is registered, and find where to add an SRV record.
 2. Enter the following details:
  SRV record field Enter this...
  Name @
  Target autodiscover.secureserver.net
  Protocol _tcp
  Service _autodiscover
  Priority 0
  Weight 0
  Port 443
  TTL 1 hour
 3. Save your new SRV record.

And now when you set up Outlook, you only need to enter your email address and password.

Next step

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ