ช่วยเหลือ

การตลาดทางอีเมลของ GoDaddy ช่วยเหลือ

Overview of campaign groups

Groups are a way to organize your campaigns. If you have multiple campaigns with similar content, or want to combine your campaigns by when they were sent, just group them together! A group reduces the number of pages you might need to scroll through to find an old campaign and allows you to select and work with similar campaigns, quickly.

These groups look different in your sidebar than a regular campaign. A group always has multiple thumbnails on the left, and a set of numbers, on the right. Notice that a regular campaign has only a single thumbnail, and no number to the right.

Campaign groups display in the sidebar with multiple thumbnails on the left, and a pair of numbers on the right.

Working with campaign groups


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ