ช่วยเหลือ

การตลาดทางอีเมลของ GoDaddy ช่วยเหลือ

Overview of campaign modules

Modules are the building blocks of your email campaigns. They contain placeholders where you can add the text, images, buttons, styles, and layouts that make up your campaigns.

You can add as many modules as you like, change the type (different layouts of text and images), and rearrange them to suit your design needs.

Module buttons are located at the bottom of a campaign that's open in Edit mode.
Module buttons are at the bottom of a campaign

Module button types and descriptions
Icon Module type Description
Image & Text module Image & Text Mixed module with an image placeholder on the left, and a text placeholder on the right.
Text & Image module Text & Image A mixed module with an text placeholder on the left, and image placeholder on the right.
Click and drag the handle Text A full-width text placeholder.You can format text within the text block, and change the text styling in the style editor.
Image module Image A full width image placeholder. You can add more images in a row, and it can be resized.
Section title module Section Title A special text block that contains only top-line H1 styled text. You can change the styling of the section title text independent of the other text types in the style editor.
Button module Button A call-to-action button that allows you to define the display text and link to any URL. You can change the button styling in the style editor. Learn more about the button module.
Divider module Divider A horizontal line to visually separate different chunks of your campaign.

The following is an example of how the Text & Image module appears in a campaign with the Fuzzy Fire style applied.
Module with placeholders

Next step

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ