ช่วยเหลือ

การตลาดทางอีเมลของ GoDaddy ช่วยเหลือ

Overview of the email footer

The footer is the very bottom bit of your email showing your copyright and company information. It sits right below any Social Links you've added to your account. The footer is required, so your emails will comply with CAN-SPAM, and other laws.

Email footer

The default details in the footer are the company name and address that you entered when you registered your account. You can edit this info by clicking Settings, at the top of the screen. The Company/Group, and Physical address fields show in the footer. Feel free to add a phone number, or any other details you'd like to display in the email footer, to those fields.

Activate the Campaign Tweaks Add-on to make more display changes to your email footer. You can add extra content below, adjust the copyright date display, and center the footer text.

Next step

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ