ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

Park a domain registered with GoDaddy

Parking your domain when it's registered with GoDaddy is easy. Your domain's nameservers are likely already set to Default or Standard in your account. Once your nameservers are set to default/standard, you'll need to then change the IP address for the A record in your account.

  1. Go to the DNS Management page.
  2. On the Records list, next to A, click the Click pencil icon on existing MX records (pencil icon) and change the following fields:
  3. Note: We encourage you to copy down the IP address already listed before you make changes, just in case you want to unpark your domain later.

    A (Host)
    Host Points to
    @ 50.63.202.32
  4. Click Save when you're finished to update the IP address.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ