ช่วยเหลือ

เครื่องหมายรับรอง SSL ช่วยเหลือ

Parts of an ssl certificate

Top results for "parts of an SSL certificate"

Private Key - The private key is created on your server at the time of CSR generation. If you are unable to locate your private key, you will need to rekey your certificate.

PFX - A PFX file is created by combining your private key and SSL certificate file. This is typically only needed when you are using one SSL certificate across multiple servers.

Intermediate certificate - Intermediate certificates serve as a proxy for the root certificate of an SSL, as the root certificate must be kept behind multiple layers of security to maintain the integrity of the certificate. You can download the intermediate certificate in the repository.

Download my SSL certificate - If you are using your SSL certificate on a secondary domain name, or on your own server, you will need to download and install your SSL certificate.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ