ช่วยเหลือ

การจัดการบัญชี ช่วยเหลือ

Password

Top results for password for your GoDaddy account

Reset my GoDaddy password - You forgot and need to reset your GoDaddy password.

Change my GoDaddy password - You want to change your GoDaddy password.

Top results for password for Office 365

Change an email password - You're the Office 365 account administrator and want to change your password or the password of any Office 365 user.

Send a password reset email to myself - You use Office 365 and want to change or reset your password.

Top results for password for Workspace Email

Change my email password - You use Workspace email and you want to change or reset your password.

Reset your email password - You're the Workspace email account administrator and you want to change your password or the password of any user.

Top results for password for FTP or Servers

Reset your primary FTP password in cPanel hosting - You have a Linux hosting account (cPanel) and you want to reset or change your FTP password.

Reset my server password - You have a Virtual Private Server (VPS) and want to reset or change the server password.

Top results for password for WordPress and Managed WordPress

Reset or change my password - You have WordPress installed in a hosting account and you need to change or reset the password for the WP-Admin dashboard. Or, you have a Managed WordPress account and you want to find the sFTP or phpMyAdmin password.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ