ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Password protect a directory in my Web & Classic hosting account

The Password Protect feature lets you limit Web access to your hosting account directories. When enabled, users must provide a valid user name and password when first accessing documents in the protected directory.

Note: This article applies only to Linux Shared Hosting accounts.

To Password Protect a Directory

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. Click Web Hosting.
 3. Next to the hosting account you want to use, click Manage.
 4. From the Tools section, click File Manager.
 5. Select the directory or directories for which you'd like to set permissions.
 6. Click the Privacy icon.
 7. Select the Password Protect tab.
 8. Select Password protect directory.
 9. In the Password Prompt field, enter the message you would like to display to prompt users to enter a user name and password to access the directory.
 10. If you already have users listed, select the ones to whom you'd like to provide access to the directory. If you'd like to add a user, please follow the directions listed below.
 11. Click OK.

To Add a User Who May Access a Protected Directory

 1. In the Password protect tab in the Set Permissions section of FTP File Manager, ensure Password protect directory is selected.
 2. Click Add Users.
 3. Enter a User Name and Password for the user you'd like to add.
 4. Click Create User.
 5. Repeat steps 3-4 for each user to add.
 6. If you want users to have access the directory you originally selected, select them.
 7. Click OK.

For assistance setting the permissions on a Linux directory, see Set permissions in my Web & Classic Hosting account.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ