ช่วยเหลือ

โฮสติ้งสำหรับ Linux (cPanel) ช่วยเหลือ

Password protect directories in cPanel hosting

If you want to restrict access to directories on your website, you can use your hosting account's built-in password protection feature.

Note: This feature does not offer a typical member login experience like a bank or retail site. Features like that require databases and are much more complex.

To password protect directories

  1. In cPanel, in the Files area, click Directory Privacy.
  2. Select a directory to open (not the directory you want to use), and then click Go.
  3. Click the directory you want to use.
  4. Select Password protect this directory.
  5. Enter a Name of the protected directory, and then click Save.

After protecting the directory, you need to add users that can log in to it.

To create users

  1. Complete the fields in the Create User section.
  2. Click Save.

Now, when browsing to that directory, only visitors that can enter a username and password combination can view its content.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ