ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
 • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
 • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

GoDaddy วิธีใช้

Patching Your Server

To protect yourself from security vulnerabilities, you must patch your server regularly. Developing a monthly or weekly habit of performing this simple task can save you a lot of grief and hassle later on.

Note: Managed Hosting and Assisted Service Plan customers do not need to patch their own servers.

The process to patch your server depends on what operating system your server uses:

Fedora or Cent OS

 1. Connect to your server via SSH (more info).
 2. Switch to the root user (more info).
 3. Run the following:
  yum clean all
  yum update

Ubuntu

 1. Connect to your server via SSH (more info).
 2. Switch to the root user (more info).
 3. Run the following:
  apt-get upgrade

Windows Server

 1. Connect to your server via RDC (more info).
 2. From the Start menu, select Control Panel.
 3. Click Windows Update.
 4. Click Check for Updates, and then complete the steps to update your server.

ชุมชนที่เกี่ยวข้อง

frankstallone's Avatar
WordPress Managed Hosting OS & Patches

1 การตอบกลับ

Last posted almost 4 years ago.

xpoint's Avatar
Can't find SMTP Services on Linux VPS

1 การตอบกลับ

Last posted almost 4 years ago.

Goja's Avatar
It is clear that these cubs have no thoughts.

1 การตอบกลับ

Last posted 9 months ago.

test4321's Avatar
Can't connect to ssh after server update - cPANEL

1 การตอบกลับ

Last posted about 1 year ago.

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาอยู่ใช่ไหม ค้นหาชุมชน