ช่วยเหลือ

การตลาดทางอีเมลของ GoDaddy ช่วยเหลือ

Pausing an Autoresponder

You can definitely pause a GoDaddy Email Marketing Autoresponder, after you've started it. When you first create a new campaign, it actually starts as paused for you, by default. This way, it doesn’t start sending until you’re ready :)

You can see the status of a current campaign in the top right corner of your Autoresponder area, to the right of the individual campaign title. To get things started, you click on Run Campaign, at the bottom of the thumbnail preview.

If you want to pause a campaign that’s running, you can click on Pause Campaign at any time.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ