ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

Pay for your new domain


Step 3 of the Domain Broker Service: a buyer's roadmap series.

Your perfect domain name is ready for purchase. Your domain broker agent successfully negotiated on your behalf with the current domain owner to an agreed upon sale price. Now it's time to pay for your domain!

Your broker agent will contact you to review how you'd like to pay for your new domain name. We'll add the domain to your cart for you, so all you'll have to do is process the cart. Or, your broker agent can process payment on your behalf, if that's what you agreed on.

To make the process go smoothly, review your payment method details in your account or add a new payment method.

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ