ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

PayPal, PayPal Here, Stripe and Dwolla transactions

Note: This article is intended for the stand-alone Get Paid product that is now a tier of GoDaddy Online Bookkeeping. As such, some of these instructions may not apply to your Online Bookkeeping account.

Processing fee is a percentage of the total amount charged. For example, using Stripe to process a $1000 invoice, a customer would pay $29 (2.9% of $1000). That means they get $971 ($1000 - $29).

Online Bookkeeping - Get Paid does not include any payment processing fees. Each payment processor charges their own fees for every transaction. See their fees listed below:

  • PayPal Here*: Manually enter a card number or scan a card: 3.5% + $0.15 per transaction (This method is considered higher risk and therefore costs more.)
  • Sign up by October 31, 2014 to lock in this special rate through December 31, 2015. Pay 2.5% beginning January 1, 2016. Rates apply to all major credit and debit cards. First $10 in processing fees credited
  • No difference in processing fees for American Express
  • Online Bookkeeping - Get Paid does not support Square

The Difference Between Online Bookkeeping - Get Paid & Square


Notes About Square

  • The Square Cash app lets you exchange money using a debit card. It's designed for paying friends (e.g., I'll send you $20 I owe you for dinner.) The maximum amount is $250
  • Square does not allow you to access your client's email address for things like email marketing or individual follow up
  • Square offers phone support, but the phone number leads to a recording that directs customers to send an email

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ