ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
  • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
  • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

อีเมลเวิร์คสเปซ วิธีใช้

เราพยายามอย่างสุดความสามารถแล้วที่จะแปลหน้านี้ให้คุณ มีหน้าภาษาอังกฤษด้วย

กำลังรอการตั้งค่า: ข้อผิดพลาด MX

หากโดเมนที่ใช้สำหรับ Workspace Email มีเรคคอร์ด MX ที่ไม่ถูกต้องคุณจะเห็นข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้:

กำลังรอการตั้งค่า: ข้อผิดพลาด MX

หากต้องการแก้ไขข้อผิดพลาดนี้ให้แก้ไขระเบียนข้อมูล MX ของโดเมน

  1. อันดับแรก ค้นหาเรคคอร์ด MX ที่ถูกต้อง
  2. แก้ไขระเบียนข้อมูล MX ที่คุณจดทะเบียนโดเมน:
  3. หลังจากที่คุณเปลี่ยนเรคคอร์ด MX แล้วให้ส่งชื่อโดเมนของคุณอีกครั้งเพื่อทำการตรวจสอบความถูกต้องของเรคคอร์ด MX ถัดจากกำลัง รอการตั้งค่า: ข้อผิดพลาด MX ให้เลือก ลอง อีกครั้ง

ข้อมูลเพิ่มเติม