ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Perform telnet tests for outgoing email on Windows

If you have problems sending email from your email client, your ISP or network might have issues connecting to our outgoing server. To test this, you can perform a telnet test from your Windows® command line.

Click one of the following based on your computer's operating system:

Windows XP

To Perform a Telnet Test for Outgoing Email

 1. From your Start menu, select or search for Run.
 2. In the Open field, type cmd.
 3. Type telnet smtpout.secureserver.net 25, and then press Enter. You will receive on of the following responses:
  • +OK or 220 — You can successfully connect. Your ISP or network is probably not causing the issue. You can stop using this article.
  • Connection Failed — Your ISP or network could not connect to our server. Continue using this article.
 4. Perform further telnet tests, replacing 25 with the following ports, until you receive a +OK or 220 response:
  • 80

If you receive a +OK or 220 from any of the tests, use that number as your outgoing (SMTP) server port. For example, if telnet smtpout.secureserver.net 80 responded with +OK, use 80 as your outgoing (SMTP) server port.

If you only receive Connection Failed responses, your ISP or network cannot connect to our outgoing server.

Windows 7

To Perform a Telnet Test for Outgoing Email

 1. Install Telnet. For more information, see Microsoft's Telnet FAQ.
 2. From your Start menu, in the Search... field, type Telnet, and then press Enter.
 3. Type o smtpout.secureserver.net 25, and then press Enter.You will receive on of the following responses:
  • +OK or 220 — You can successfully connect. Your ISP or network is probably not causing the issue. You can stop using this article.
  • Connection Failed — Your ISP or network could not connect to our server. Continue using this article.
 4. Perform further telnet tests, replacing 25 with the following ports, until you receive a +OK or 220 response:
  • 80
  • 587

If you receive a +OK or 220 from any of the tests, use that number as your outgoing (SMTP) server port. For example, if o smtpout.secureserver.net 80 responded with +OK, use 80 as your outgoing (SMTP) server port.

If you only receive Connection Failed responses, your ISP cannot connect to our outgoing server.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ