ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
 • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
 • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

GoDaddy วิธีใช้

Performance report for WordPress

A slow website can lower page views, customer satisfaction, and even conversion rate. How fast does your WordPress site load? You have two options when evaluating your site's performance:

 • Call our support number and one of our experts can do it for you for a fee.
 • Do it yourself following the instructions in the tables below.

WordPress Premium Support

Our support experts can perform the following services for you for a fee:

 • Check for and report on the following:
  • Website load time.
  • Number of active and inactive plugins, and details about any problematic/conflicting plugins.
  • Site size.
  • Number of external scripts.
  • PHP 7 Compatibility of plugins and themes.

Based on our findings we will provide recommendations and may suggest these follow-up services for additional credits:

Do it yourself

To do it yourself, see Difficulty
Evaluate site performance with PageSpeed Insights Basic
Evaluate site performance with GTmetrix Basic
Evaluate site performance with Pingdom Basic
Check PHP 7 compatibility of WordPress plugins and themes Basic

More info