ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Perl Details on Linux Shared Hosting

Here are details about the way Perl is set up on our Linux shared hosting servers:

Note: Perl scripts written and saved in a Windows environment, and then uploaded to your server, will not run in a Linux environment.

Perl Version
Perl 5.8.8
Disabled Perl Modules
We disable the socket module within Perl for security reasons. If you want to send something from your site using email, use gdform.cgi.
Available Perl Modules
_foreign.pm
_generic.pm
_login.pm
_query.pm
_segment.pm
_server.pm
_userpass.pm
A.pm
Abbrev.pm
ActionTempl.pm
Address.pm
Alias.pm
Align.pm
Amsterdam.pm
ANSI.pm
ANSIColor.pm
AnyDBM_File.pm
Apache.pm
apm_bios.ph
area.pm
Array.pm
AsCanonXML.pm
Asmdata.pm
Assembler.pm
AsString.pm
attributes.pm
attrs.pm
Auth.pm
AutoLoader.pm
AutoSplit.pm
autouse.pm
axestype.pm
axestype3d.pm
B.pm
bars.pm
bars3d.pm
Base.pm
Base64.pm
Basename.pm
Basic.pm
Bblock.pm
Benchmark.pm
BigFloat.pm
BigInt.pm
blib.pm
BuildDOM.pm
Builder.pm
Bytecode.pm
ByteLoader.pm
bytes.pm
C.pm
CanonXMLWriter.pm
Cap.pm
Carp.pm
CC.pm
CGI.pm
Changes.pm
charnames.pm
Checker.pm
CheckTree.pm
Cmd.pm
Collate.pm
colour.pm
Command.pm
Common.pm
Compare.pm
Complete.pm
Complex.pm
Composer.pm
Config.pm
Connection.pm
constant.pm
Constants.pm
Cookie.pm
Cookies.pm
Copy.pm
CPAN.pm
Cwd.pm
Daemon.pm
Data.pm
dataconn.pm
Date.pm
DB.pm
DB_File.pm
DBD.pm
DBI.pm
DBIODBC.pm
Debug.pm
Defaults.pm
Deparse.pm
DetectWS.pm
diagnostics.pm
Dict.pm
Digest.pm
Dir.pm
DirHandle.pm
DirXQL.pm
Disassembler.pm
DOM.pm
Domain.pm
DOMException.pm
DosGlob.pm
DProf.pm
Driver.pm
DummyInetd.pm
Dumper.pm
Dumpvalue.pm
DynaLoader.pm
E.pm
Embed.pm
EncDec.pm
Encoding.pm
English.pm
Entities.pm
EntityMap.pm
Env.pm
Errno.pm
Error.pm
Escape.pm
ESISParser.pm
ETag.pm
ExampleP.pm
Expat.pm
Exporter.pm
Exports.pm
ExtUtils.pm
Factory.pm
FakeRequest.pm
FAQ.pm
Fast.pm
FAT.pm
Fatal.pm
Fcntl.pm
fields.pm
File.pm
FileCache.pm
FileHandle.pm
filetest.pm
Filter.pm
Find.pm
FindBin.pm
FirstTime.pm
Folder.pm
Form.pm
ftp.pm
Functions.pm
GD.pm
GDBM_File.pm
GetInfoReturn.pm
GetInfoType.pm
GetPass.pm
GHTTP.pm
Glob.pm
gmtime.pm
gopher.pm
Grammar.pm
Graph.pm
Graph3d.pm
grent.pm
Grep.pm
Grove.pm
GrovePath.pm
Handle.pm
Harness.pm
Hash.pm
Headers.pm
HeadParser.pm
Heavy.pm
Heuristic.pm
History.pm
hostent.pm
Hostname.pm
Html.pm
Http.pm
http11.pm
httpd_conf.pm
https.pm
I.pm
IDs.pm
Include.pm
IniFiles.pm
InputObjects.pm
Install.pm
Installed.pm
integer.pm
IO.pm
Iso2022jp.pm
Japanese.pm
Kakasi.pm
L.pm
Lalr.pm
ldap.pm
Leak.pm
less.pm
lib.pm
Liblist.pm
lines.pm
lines3d.pm
linespoints.pm
LinkExtor.pm
Lint.pm
Listing.pm
Local.pm
locale.pm
LocalMbox.pm
localtime.pm
Log.pm
Long.pm
LWP.pm
Mac.pm
mailto.pm
MakeMaker.pm
MakeMaker.pm.prereq
Man.pm
Manifest.pm
Manip.pm
MatchName.pm
MD5.pm
MediaTypes.pm
MemberMixin.pm
Message.pm
Metadata.pm
Miniperl.pm
mixed.pm
Mkbootstrap.pm
Mksymlists.pm
MM_Cygwin.pm
MM_OS2.pm
MM_Unix.pm
MM_Unix.pm.buildroot
MM_Unix.pm.fhs
MM_Unix.pm.instman
MM_VMS.pm
MM_Win32.pm
MMagic.pm
mod_perl.pm
mod_perl_hooks.pm
mod_perl_hooks.pm.PL
ModuleConfig.pm
Msg.pm
MsgStore.pm
MyConfig.pm
Mysql.pm
NamedNodeMap.pm
NDBM_File.pm
Negotiate.pm
netent.pm
Netrc.pm
news.pm
NKF.pm
Nntp.pm
NodeList.pm
Nox.pm
NullP.pm
O.pm
ODBC.pm
Opcode.pm
open.pm
Open2.pm
Open3.pm
ops.pm
Options.pm
OS2.pm
Output.pm
overload.pm
Packlist.pm
Parent.pm
Parse.pm
Parser.pm
ParseUtils.pm
ParseWords.pm
Path.pm
PatternTempl.pm
Peek.pm
Perl2SAX.pm
PerlRun.pm
PerlRunXS.pm
PerlSAX.pm
PerlSections.pm
PH.pm
pie.pm
pie3d.pm
Ping.pm
Pipe.pm
Plainer.pm
Plus.pm
pm.ph
pmu.ph
points.pm
Poll.pm
Pop.pm
POP3.pm
POSIX.pm
PPD.pm
Pretty.pm
PrintEvents.pm
Profile.pm
ProfileData.pm
ProfileDumper.pm
Protocol.pm
protoent.pm
Proxy.pm
ProxyServer.pm
PullParser.pm
PurePerl.pm
Push.pm
pwent.pm
QNX.pm
QuotedPrint.pm
re.pm
ReadLine.pm
Recipient.pm
RedirectLogFix.pm
RefHash.pm
Refs.pm
RegExp.pm
register.pm
Registry.pm
RegistryBB.pm
RegistryLoader.pm
RegistryNG.pm
Reindent.pm
Request.pm
Resource.pm
Response.pm
rlogin.pm
RobotRules.pm
RobotUA.pm
rsync.pm
Safe.pm
Sample.pm
SAX2Perl.pm
SAXT.pm
Scalar.pm
Scan.pm
SDBM_File.pm
Seekable.pm
Select.pm
SelectSaver.pm
SelfLoader.pm
SelfStubber.pm
Semaphore.pm
servent.pm
Server.pm
SGMLS.pm
Shell.pm
Showlex.pm
SIG.pm
sigtrap.pm
Simple.pm
SizeLimit.pm
SMTP.pm
snews.pm
SNPP.pm
Soundex.pm
Spec.pm
Sponge.pm
src.pm
Ssh.pm
Stackobj.pm
Stash.pm
stat.pm
Statement.pm
StatINC.pm
Status.pm
Std.pm
Stdio.pm
Storable.pm
strict.pm
Struct.pm
Sub.pm
subs.pm
Subst.pm
SubstrHash.pm
Switch.pm
Symbol.pm
Symdump.pm
Syslog.pm
SysV.pm
Table.pm
Tabs.pm
Tagset.pm
TcpTransaction.pm
telnet.pm
Termcap.pm
Terse.pm
test.pm
testlib.pm
Text.pm
Time.pm
tm.pm
TokeParser.pm
ToObjects.pm
Trig.pm
Twig.pm
UIElem.pm
UM.pm
UNIVERSAL.pm
Unix.pm
URI.pm
URL.pm
Usage.pm
UserAgent.pm
utf8.pm
Util.pm
utils.pm
ValParser.pm
vars.pm
Visitor.pm
VMS.pm
W32ODBC.pm
warnings.pm
Win32.pm
WithBase.pm
Wrap.pm
XMLWriter.pm
XPointer.pm
XQL.pm
Xref.pm
XSLoader.pm
Yapp.pm

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ