การแก้ไขปัญหา Permalink กับ WordPress

หากคุณประสบปัญหากับ Permalink ของการติดตั้ง WordPress® คุณอาจแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ โดยการเปิดใช้งานการตั้งค่า Permalink อื่น แล้วเปิดใช้งานการตั้งค่า Permalink เดิมของคุณ

การแก้ไขปัญหา Permalink

  1. ให้เข้าสู่ระบบไปยังแผงควบคุมของผู้ดูแลระบบ WordPress
  2. คลิก การตั้งค่า
  3. จากเมนู Settings (การตั้งค่า) ให้คลิก Permalinks
  4. จดบันทึกประเภทของ Permalink ที่คุณกำลังใช้อยู่
  5. เลือกการตั้งค่า Permalink ที่นอกเหนือไปจากการตั้งค่าที่คุณใช้อยู่ แล้วคลิก Save Changes (บันทึกการเปลี่ยนแปลง)
  6. เลือกการตั้งค่า Permalink เดิม แล้วคลิก Save Changes (บันทึกการเปลี่ยนแปลง)

หากไม่ได้เป็นการแก้ไขปัญหากับการติดตั้ง WordPress โปรดดูบทความของ WordPress Using Permalinks (การใช้ Permalink)


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ