ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Permintaan Pengungkapan Informasi Pendaftar untuk Lembaga Penegak Hukum

Karena adanya GDPR, data yang ditampilkan di WHOIS publik terbatas. Dalam situasi tertentu, informasi kontak domain nonpublik dapat disediakan kepada Lembaga Penegak Hukum.

Jika Anda adalah anggota Penegak Hukum dan memerlukan informasi kontak lengkap untuk domain yang rincian kontaknya terdapat di salah satu Negara yang Dilindungi, kirim email ke whoisrequests@godaddy.com dan kami akan menyediakan petunjuk untuk meminta akses.

Catatan: Untuk Domain dengan hasil WHOIS yang menunjukkan Domains By Proxy sebagai pendaftar, kunjungi Kebijakan Panggilan Pengadilan Domains By Proxy tentang cara melanjutkan permintaan ini.

Apa saja yang mungkin diperlukan untuk permintaan yang valid?

Permintaan harus mencakup:

  • Nama domain
  • Yurisdiksi Lembaga
  • Pernyataan yang menyebutkan tujuan sah dan sesuai hukum untuk mengajukan permintaan (misalnya, data kontak yang disediakan hanya akan digunakan terkait penyelidikan resmi).
  • Persetujuan terhadap ketentuan akses yang mungkin kami perlukan.

Item tambahan penting:

  • Permintaan pengungkapan hanya untuk kontak domain saat ini. Kami tidak menyediakan informasi kontak historis atau yang diarsipkan melalui proses pengungkapan ini.
  • Permintaan pengungkapan harus mencakup nama domain sama persis yang sedang diperiksa. Kami tidak akan memenuhi permintaan dengan kecocokan sebagian melalui proses ini.
  • Permintaan pengungkapan akan ditinjau dan dipenuhi dengan basis per domain. Kami menyediakan hasil pencarian di berbagai domain atau kontak terkait menggunakan proses ini.
  • Kami tidak dapat menyediakan rincian kontak tambahan selain pendaftar, nama admin atau teknisi, alamat surat, alamat email, dan nomor telepon berikut.

Jika Anda memerlukan informasi tambahan, lihat kebijakan panggilan pengadilan kami.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ