ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

PHP Compatibility and Hosting Quick-Install Applications

PHP is a popular and simple server scripting language that enables Web developers to embed dynamic content into Web pages. PHP 5 is enabled for all Linux hosting accounts. PHP 5 is enabled for Windows hosting accounts running IIS 7, only.

For information on migrating an existing hosting account, see Switching your hosting account operating system.

Note: In IIS 7, GoDaddy Hosting Connection applications requiring PHP 5 can not be installed on sub-domains or aliased domains which point to sub-directories.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ