ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

การปิดโหมดประหยัดพลังงานใน PHP บนเซิร์ฟเวอร์ Plesk ของคุณ

ตามค่าดีฟอลต์ แผง Parallels Plesk จะตั้งค่า PHP ให้เป็น "โหมดประหยัดพลังงาน" ระหว่างการติดตั้ง หากต้องการให้ PHP ออกจาก "โหมดประหยัดพลังงาน" คุณจำเป็นต้องเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์เฉพาะของคุณจากระยะไกลและแก้ไขไฟล์เริ่มต้น PHP ของเซิร์ฟเวอร์

เซิร์ฟเวอร์ Linux

หากต้องการปิดโหมดประหยัดพลังงานใน PHP บนเซิร์ฟเวอร์ Linux ของคุณ

 1. เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ของคุณผ่าน SSH (ข้อมูลเพิ่มเติม)
 2. สลับไปใช้สิทธิ์ของผู้ใช้ระดับสูงสุด (root user) (ข้อมูลเพิ่มเติม)
 3. ป้อนรหัสผ่านเซิร์ฟเวอร์ของคุณ
 4. รันคำสั่งต่อไปนี้:
  vi /etc/php.ini
 5. ไปที่บรรทัด safe_mode = on แล้วกดปุ่ม "i"
 6. เปลี่ยนบรรทัดเป็น safe_mode = off แล้วกดปุ่ม "Esc"
 7. พิมพ์ :wq! เพื่อบันทึกไฟล์ของคุณ

เซิร์ฟเวอร์ Windows

หากต้องการปิดโหมดประหยัดพลังงานใน PHP บนเซิร์ฟเวอร์ Windows ของคุณ

 1. ให้เชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ของคุณผ่านเดสก์ท็อประยะไกล (ข้อมูลเพิ่มเติม)
 2. เปิด c:_windowsphp.ini ใน Notepad
 3. เปลี่ยนบรรทัด safe_mode = on เป็น safe_mode = off
 4. บันทึกและปิด php.ini

เมื่อคุณได้แก้ไขไฟล์แล้ว คุณจำเป็นต้องรีสตาร์ทเว็บเซิร์ฟเวอร์ของคุณ คุณสามารถรีสตาร์ทเว็บเซิร์ฟเวอร์ของคุณโดยใช้แผง Parallels Plesk โดยเลือก stop (หยุด) /start (เริ่ม) ใต้หัวข้อ Server (บริการ) > Service Management (การจัดการบริการ)


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ