ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
  • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
  • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

GoDaddy วิธีใช้

PHP upload limits on shared hosting

Your default PHP upload limit depends on the type of hosting account you have (What type of hosting account do I have?).

Type Default upload limit Max
cPanel 32MB 128MB
Plesk 2MB 2GB
Managed WordPress 100MB 192MB

The upload limit does not guarantee an upload will complete — only that it isn't rejected by the server. Uploads beneath the upload limit can still fail because of:

  • Upload speed, which can cause your PHP script or browser to time out.
  • Your account's resource availability, which can cause large files to fail.

Change your PHP upload limit

To change the limitation, edit or add the following values in your PHP initialization file (What filename does my PHP initialization file need to use?).


file_uploads = On
post_max_size = 50M
upload_max_filesize = 50M

The above settings change your PHP upload limit, allowing you to upload files up to 50MB in size. Setting the PHP upload limit higher than the Max listed above will force the setting to use the default upload limit instead.

More info

ชุมชนที่เกี่ยวข้อง

ajeancompton's Avatar
Increase max upload and max post size in php

4 การตอบกลับ

Last posted about 2 years ago.

DWILL97's Avatar
Please Help with Upload limits to my website PHP.ini

3 การตอบกลับ

Last posted about 2 years ago.

fred1122's Avatar
File Upload Limit is wrong

2 การตอบกลับ

Last posted over 4 years ago.

daddy's Avatar
Php .user.ini usage limits

2 การตอบกลับ

Last posted almost 4 years ago.

daddy's Avatar
Set a different php version on a specific directory.

4 การตอบกลับ

Last posted about 3 years ago.

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาอยู่ใช่ไหม ค้นหาชุมชน