ช่วยเหลือ

การจัดการบัญชี ช่วยเหลือ

PIN

You might need your Support PIN to work with our support team. In case you can't remember the Support PIN you set up when you created your account, it's easy to find the PIN after you log in.

  1. Log in to your account, and click the user icon in the upper right-hand corner of the page.
  2. Next to PIN, click View.
    Account menu open showing View PIN link
  3. You can find your current PIN in the Support PIN section.

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ