ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

เกี่ยวกับโดเมน .pl

Domain Name Registry เป็นผู้สนับสนุนและ Hexonet หรือมีอีกชื่อหนึ่งว่า 1 Api GmbH เป็นผู้ให้บริการหลังบ้านของเราสำหรับส่วนขยาย .pl ซึ่งเป็นชื่อโดเมนระดับสูงสุดที่เป็นรหัสประเทศ (ccTLD) ซึ่งได้แก่ ประเทศโปแลนด์

ใครบ้างที่สามารถจดทะเบียนโดเมน .pl ได้

ทุกคนสามารถจดทะเบียนโดเมน .pl, .com.pl, .net.pl, .org.pl และ .info.pl ได้

 • .pl — สำหรับธุรกิจหรือบุคคลทั่วไปในประเทศโปแลนด์
 • .com.pl — สำหรับองค์กรเชิงพาณิชย์
 • .net.pl — สำหรับโครงสร้างพื้นฐานของระบบเครือข่าย เช่น ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP)
 • .org.pl — สำหรับองค์กรที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์
 • .biz.pl — สำหรับธุรกิจต่างๆ
 • .info.pl — สำหรับข้อมูล
ข้อจำกัดในการจดทะเบียน
ต้องใช้
 • 3 - 63 อักขระ
สามารถใช้ได้
 • ตัวอักษร: a-z
 • ตัวเลข: 0-9
 • ยัติภังค์ (ซึ่งไม่ใช่อักขระตัวแรกหรือตัวสุดท้ายของชื่อโดเมน)
ไม่สามารถใช้ได้
 • อักขระพิเศษ (เช่น & และ #)

คุณสมบัติ มีสินค้า
ระยะเวลาการจดทะเบียน 1 - 10 ปี
ระยะเวลาการต่ออายุ 1-10 ปี 1
การจดทะเบียนทีละหลายรายการ สนับสนุน
การจองชื่อที่ถูกจดทะเบียนแล้ว ไม่รองรับ
โอนย้ายไปยัง ไม่รองรับ
การย้ายออก รองรับ 2
การเปลี่ยนแปลงบัญชี ไม่รองรับ
การปกป้องความเป็นเจ้าของ ไม่รองรับ
การปกป้องความเป็นส่วนตัว ไม่รองรับ
Cash Parking ไม่รองรับ
การอัปเดตข้อมูลติดต่อ รองรับ 3
IDN ไม่รองรับ
การคืนเงิน

โปรดไปที่หน้านโยบายการคืนเงินของ GoDaddy สำหรับรายละเอียดในเรื่องการคืนเงิน โดเมนส่วนใหญ่จะเป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐาน แต่บางโดเมนจะมีข้อยกเว้นหรืออาจไม่สามารถขอคืนเงินได้เลย ดูในหมวดหมู่ทั้งสองต่อไปนี้:

 • ผลิตภัณฑ์ที่มีข้อตกลงการคืนเงินพิเศษ (ดูใต้ การจดทะเบียน/การต่ออายุชื่อโดเมน)
 • ผลิตภัณฑ์ที่ไม่สามารถคืนเงินได้

ข้อกำหนดของเนมเซิร์ฟเวอร์แบบกำหนดเอง
ต้องใช้
 • 2-9 เนมเซิร์ฟเวอร์
สามารถใช้ได้
 • IPv4
ไม่สามารถใช้ได้
 • IPv6
 • เนมเซิร์ฟเวอร์ที่กำหนดชื่อตามเว็บไซต์ได้
 • DNSSEC


การอัพเดตเนมเซิร์ฟเวอร์ใช้เวลาดำเนินการจนเสร็จสิ้นไม่เกิน 5 วัน

โดเมน .pl ไม่รองรับการส่งต่อชื่อโดเมน

1 ข้อจำกัดในการต่ออายุ

สามารถต่ออายุโดเมน .pl ได้ภายใน 61 วัน ก่อนถึงวันหมดอายุเท่านั้น เราจะพยายามต่ออายุอัตโนมัติ 14 วัน ก่อนวันหมดอายุของชื่อโดเมน หากไม่สามารถต่ออายุได้ ชื่อโดเมนจะถูกยกเลิกและถูกลบออกจากบัญชีของคุณ

กรุณาติดต่อไกด์ GoDaddy ที่ได้รับรางวัลของเราเพื่อขอความช่วยเหลือในการต่ออายุโดเมน .pl ที่หมดอายุ เราสามารถกู้คืนโดเมนได้จนถึง 14 วัน หลังจากหมดอายุ จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเรียกคืนเพิ่มเติมจากค่าต่ออายุ

2 ข้อกำหนดการย้ายออก

หากต้องการย้ายชื่อโดเมน .pl ของคุณไปยังนายทะเบียนอื่น กรุณาติดต่อไกด์ GoDaddy ที่ได้รับรางวัลของเรา เพื่อขอความช่วยเหลือ

3 ข้อกำหนดในการอัพเดตรายชื่อผู้ติดต่อ

หากต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับผู้จดทะเบียนบนชื่อโดเมน .pl ของคุณ กรุณาติดต่อไกด์ GoDaddy ที่ได้รับรางวัลของเรา เพื่อขอความช่วยเหลือ เปลี่ยนแปลงข้อมูลการติดต่ออื่นๆ ทั้งหมดได้ผ่าน Domain Manager ในบัญชี GoDaddy ของคุณ

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • ต้องการจดทะเบียนโดเมน .pl ใช่หรือไม่ ค้นหา โดเมนของคุณได้แล้ววันนี้
 • ต้องการจดทะเบียนโดเมน .com.pl ใช่หรือไม่ ค้นหา โดเมนของคุณได้แล้ววันนี้
 • ต้องการจดทะเบียนโดเมน .net.pl ใช่หรือไม่ ค้นหา โดเมนของคุณได้แล้ววันนี้
 • ต้องการจดทะเบียนโดเมน .org.pl ใช่หรือไม่ ค้นหา โดเมนของคุณได้แล้ววันนี้
 • ต้องการจดทะเบียนโดเมน .info.pl ใช่หรือไม่ ค้นหา โดเมนของคุณได้แล้ววันนี้

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ