ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Playing videos in a slideshow

If you added videos to your Photo Album slideshow, they play automatically as the slideshow rotates through the pictures and videos. If you set music to your slideshow, it fades during a video, but continues playing in the background.

You can control the music's volume using the volume control. The background music returns to regular volume when the video is complete.

The slideshow resumes rotation after the video completes. If you pause the video, the slideshow is paused. The slideshow does not continue until the video completes. Pausing the slideshow, pauses the video, too.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ