ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Plesk Linux IP Address Configuration with Cisco PIX 501 or ASA 5505 Hardware Firewall

To Change Server IP Addresses

 1. Connect to your server via SSH (more info).
 2. Switch to the root user (more info).
 3. To create a mapfile of your IPs, run the following command:
  /usr/local/psa/bin/reconfigurator.pl mapfile
 4. Using an editor (nano or vi, for example) to edit the mapfile, remap the public IP address to the internal IP address with the following command, where 22.33.44.55 is the public IP and 10.0.0.1 is the internal IP:
  eth0:22.33.44.55 255.255.255.255 -> eth0:10.0.0.1 255.255.255.255
 5. Run the following to read your mapfile and reconfigure Parallels Plesk Panel IP Addresses:
  /usr/local/psa/bin/reconfigurator.pl mapfile

Note: IP address allocation is monitored. Attempting to add IP addresses to your server that have not been purchased is a violation of your terms of service agreement and may result in the suspension of your account.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ