ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Plesk Pack Features for Your Server

Parallels® Plesk Power Pack adds functionality and new technologies to your server. You can find more information about it on Parallel's website. Check out some of the highlights below:

  • Tomcat Support — Tomcat is the Servlet container that provides the environment for executing Java™ Servlets. The Tomcat software option supports deploying and managing Tomcat Web applications, allowing users to set up hosting with JSP support.
  • PostgreSQL Support — This software option enables users to deploy and manage PostgreSQL databases. When you purchase the PostgreSQL option, you get the Web-based database administration software PhpPGMyAdmin, giving you remote access to your PostgreSQL databases. Available for Linux-based servers only.
  • MS SQL Support — This software option enables users to deploy and manage multiple MS SQL databases, locally or remote. Please note that the available Plesk module installs the Microsoft SQL Server Desktop Engine (MSDE) - the free desktop version of MS SQL. MS SQL Standard or Enterprise Edition requires a separate license from Microsoft. Thus, Plesk users that wish to use the MS SQL Standard or Enterprise Edition must install and license it themselves. Available for Windows®-based servers only.
  • ColdFusion Support — Integrate with ColdFusion MX Server v5.x, v6.x and v7.x. ColdFusion is a tag-based, middleware programming language used chiefly for writing web-based applications. Support for ColdFusion can be turned on or off individually for each domain. Note that ColdFusion software and license must be installed separately.
  • Multi-Level Help Desk — This system is designed to communicate, track, monitor and manage support issues for users at every level of the system. Organize all of your customers' support requests from a single centralized location.
  • Game Hosting — Game Server module allows users to set up game hosting and run virtually any game on their dedicated Linux servers. The module includes Counter-Strike® Game Server and Battlefield 2® Game Server.
  • Kaspersky Antivirus — This software protects your server against viruses.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ