ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Plesk vs. Classic Windows Hosting: Software Engineering Differences

Our Plesk shared hosting accounts handle the following software engineering features differently than our free Windows hosting accounts:

  • Concurrent file writes to the same file in multiple sessions or concurrent threads are not supported. Example of affected resources: File-based databases and cross session log files (these issues are exaggerated in a Web Hosting environment due to additional volume).
  • Storing data within the Application namespace and depending on multiple concurrent sessions accessing accurate data for the entire application is not supported.
  • Static Classes where sessions across the site (application) must have concurrent access to accurate data.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ