ช่วยเหลือ

การตลาดทางอีเมลของ GoDaddy ช่วยเหลือ

Posting your campaign with a link

Here's a cool trick that you're gonna love, for expanding your newsletter flexibility and reach!

You can post a link to any email campaign in GoDaddy Email Marketing, anywhere you can post a link. Getting the URL for the campaign is easy!

1. Find your email campaign in Campaigns.

2. Click the Share button, under the thumbnail image.

2. Copy the gem.godaddy.com URL from the pop-up panel.

3. Paste the URL wherever you need it -- on your website or blog, in a tweet, inside another campaign... pretty much anywhere! :)

A few more tips:

  • If you delete the campaign, naturally the link will break, anywhere else you have it posted!
  • You might get fancy and use an image instead of text for people to click.
  • Use this technique to send new subscribers a welcome email campaign with a list of a few of your best past newsletters.
  • Email your newsletter editor the URL so they can look at the campaign in progress without having to log in. And if you change the campaign? You guessed it! As long as you've saved your updates, all they have to do is refresh their browser window, and they'll see the new version.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ