ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
 • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
 • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

GoDaddy วิธีใช้

Preventing WordPress comment spam

Enabling comments on your WordPress site is great for interacting with your users and customers, as well as building a community. However, it can make your site a target for SPAM if proper preventative measures are not taken. In light cases, comment SPAM may just be annoying for your users. In extreme cases, it could impact the performance or even search engine ranking of your site. You have two options for reducing or removing comment spam:

 • Call our support number and one of our experts can do it for you for a fee.
 • Do it yourself following the instructions in the tables below.

WordPress Premium Support

Our support experts can perform the following services for you for a fee:

 • Install a comment spam prevention plugin
 • Add a CAPTCHA
 • Modify discussion settings
  • Add requested items to comment blocklist
  • Disable comments for the entire site
  • Disable trackbacks for the entire site
  • Disable comments on old posts
  • Limit number of links in comments
 • Remove all comments, either active or pending
 • Disable comments or trackbacks on individual pages (up to 5)
 • Disable external comment requests

To Do It Yourself

To help prevent comment spam yourself, use the table below to find the scenario that's applicable and follow those instructions.

Modify Discussion Settings

To do it yourself, see Difficulty
Change comment approval settings in WordPress Basic
Change the number of links allowed in a WordPress comment Basic
Change who can comment in WordPress Basic
Disable comments on old posts in WordPress Basic
Disable comments in WordPress Basic
Set up a comment blocklist in WordPress Basic

Reduce SPAM for a single post or page

To do it yourself, see Difficulty
Disable comments for a single WordPress post Basic
Disable WordPress trackbacks and pingbacks for a single post Basic

Install SPAM prevention plugins

To do it yourself, see Difficulty
Install a comment SPAM prevention plugin in WordPress Basic
Install a CAPTCHA plugin in WordPress Basic

Remove comments

To do it yourself, see Difficulty
Remove WordPress comments Basic
Remove WordPress comments within the database Medium

Disable external comment requests

To do it yourself, see Difficulty
Disable external WordPress comment requests Medium


More info