ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Previewing Your Search Engine Visibility Online Advertisement

You can log in to your Search Engine Visibility account to preview your ad at any time. Your ad rotates throughout the day on Google®. Therefore, it might not display every time you search for it. Viewing your ad inside of your account is a guaranteed way to see what your ad looks like.

To Preview Your Search Engine Visibility Online Advertisement

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. Click Search Engine Visibility V1.
  3. Click Manage for the account you want to work with.
    The Search Engine Visibility Manager opens.
  4. Click Online Advertising.
  5. From the Ad Status section, click More Info.
  6. Select the ad you want to preview from the drop-down menu.

Note: The ad text is subject to change at any time based on performance.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ