ช่วยเหลือ

เว็บไซต์ + การตลาด ช่วยเหลือ

Print and download my orders

Print orders to send as invoices or packing slips, or download them for your own records. Orders download as .csv files (Comma Separated Values), which are visible with most spreadsheet programs like Excel.

 1. Go to your GoDaddy product page.
 2. Scroll down to Websites + Marketing and select Manage next to your website or store.
 3. From your Dashboard, open your products:
  • In Websites + Marketing, go to Store and select Orders.
   In Websites plus Marketing, go to Store then Orders
  • In Premium Online Store, go to Sales and select Orders.
   In Premium Online Store, go to Sales then Orders
 4. If you want to print or save certain orders, choose the order(s) and select Print.
  Select your order and select print
 5. Choose whether to hide the price, such as for a packing slip. Then, select Preview to open the invoice in a new tab.
 6. Print or save the order according to your browser.
 7. If you want to download multiple orders, select Download.
  Select download
 8. Choose the date range and details of your orders, and select Download. (A .csv file will be sent to your email.)
 9. Note: You can't pick particular orders to download. To choose the orders you want, filter them and then download the file.

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ