ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Print multiple invoices

When you have several orders placed in your store, save yourself some time by printing multiple invoices at once.

  1. Log into your GoDaddy Account.
  2. In your Products list, click Online Store, then click Manage next to the account you want to use.
  3. Click the Sales tab, then click Orders.
  4. Select the box next to each order you want to print.
    Select the box next to each order you want to print.
  5. Click Print Invoice, and then follow your browser's printing instructions.

Next step

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ