เว็บไซต์ + การตลาด วิธีใช้

พิมพ์คำสั่งซื้อจากร้านค้าออนไลน์ของฉัน

พิมพ์คำสั่งซื้อเพื่อส่งเป็นใบแจ้งหนี้หรือบันทึกการจัดส่ง หรือดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน คำสั่งซื้อจะดาวน์โหลดเป็นไฟล์ .csv (Comma Separated Values) ซึ่งสามารถเปิดดูได้ในโปรแกรมสเปรดชีตส่วนใหญ่ เช่น Excel

 1. ไปที่ หน้าผลิตภัณฑ์ GoDaddy ของคุณ
 2. เลื่อนไปที่ Websites + Marketing และเลือกจัดการที่อยู่ถัดจากเว็บไซต์ของคุณ
 3. ในแดชบอร์ดของคุณ ให้เลือกการค้า และที่ด้านล่างคำสั่งซื้อ ให้เลือกคำสั่งซื้อ
 4. เลือกกาเครื่องหมายคำสั่งซื้อหนึ่งรายการขึ้นไปที่คุณต้องการพิมพ์
 5. เลือกว่าจะซ่อนรายละเอียดราคาหรือไม่ เช่น ในรายการบรรจุสินค้า
 6. เลือก ดูตัวอย่าง เพื่อเปิดใบแจ้งหนี้ในแท็บใหม่
 7. พิมพ์หรือบันทึกคำสั่งซื้อตามเบราว์เซอร์ของคุณ
  หมายเหตุ: ข้อมูลส่วนหัวใบแจ้งหนี้จะอิงตามชื่อเว็บไซต์ของคุณในการตั้งค่าโปรแกรมแก้ไขเว็บไซต์ แล้วตามด้วยข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดการติดต่อในใบแจ้งหนี้จะอิงตามข้อมูลธุรกิจของคุณในการค้า และในทั่วไป ให้เลือกการตั้งค่าร้านค้า
 1. ไปที่ หน้าผลิตภัณฑ์ GoDaddy ของคุณ
 2. เลื่อนไปที่ Websites + Marketing และเลือกจัดการที่อยู่ถัดจากเว็บไซต์ของคุณ
 3. ในแดชบอร์ดของคุณ ให้เลือกร้านค้า แล้วจากนั้นเลือกคำสั่งซื้อ
 4. เลือกกาเครื่องหมายคำสั่งซื้อหนึ่งรายการขึ้นไปที่คุณต้องการพิมพ์
 5. เลือกว่าจะซ่อนรายละเอียดราคาหรือไม่ เช่น ในรายการบรรจุสินค้า
 6. เลือก ดูตัวอย่าง เพื่อเปิดใบแจ้งหนี้ในแท็บใหม่
 7. พิมพ์หรือบันทึกคำสั่งซื้อตามเบราว์เซอร์ของคุณ
  หมายเหตุ: ข้อมูลส่วนหัวใบแจ้งหนี้จะอิงตามชื่อเว็บไซต์ของคุณในการตั้งค่าโปรแกรมแก้ไขเว็บไซต์ แล้วตามด้วยข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดการติดต่อในใบแจ้งหนี้จะอิงตามข้อมูลธุรกิจของคุณในการตั้งค่า และในร้านค้า ให้เลือกทั่วไป

ข้อมูลเพิ่มเติม